Logo-Lektema-Mobil

Montering av altan & trall

Trallen monterar du själv för att vi ska kunna hålla ner transportkostnaden när du väljer hemleverans. (Paket överstigande 240 cm är nästan dubbelt så dyrt att frakta, så det vill vi undvika!

Vill du skriva ut ritningarna hittar du dem som PDF:er längst ner på sidan

Verktyg du behöver

  • Skruvdragare
  • Bits T20 och T25
  • 70 mm skruv T20 för trallen
  • 100 mm skruv T25 för reglarna/bjälklaget

Bild 1

Så här ska altanen se ut när ni skruvat ihop den tillsammans med huset.

Bild 2

Nu ska du skruva ihop bjälklaget. Reglarna är markerade för att hjälpa dig hitta rätt placering. Använd 100 mm-skruvarna för det, bits T25

OBS: Innan du skrivar dit trallen - skjut in bjälklaget under huset och skruva fast den från gavlarna/kortsidan på huset med 100 mm-skruv, T25. 

De två kortare mitten-reglarna (1045 mm) ska inte skruvas fast under golvet utan bara skjutas in 

Bild 3

Nu ska trallen skruvas dit. OBS: studera bild 4 först. Här använder du 70 mm skruv, bits T20

TIPS: Brädorna är något flexibla så försök kila ner spetsen på en kofot mellan brädorna innan du skruvar så att du får jämna mellanrum - det är snyggt!

Bild 4

Trallen är 250 cm så den ska sticka ut 50 mm på varje sida. 
Brädan längs fram ska sticka ut 10 mm.